Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Sabitdisk Bilişim Hizmetleri olarak, siz değerli müşterilerimizin gizliliğine ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu metin, kişisel verilerin korunması ve işlenmesine dair sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Sabitdisk Bilişim Hizmetleri tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, hizmetlerimizin sunulabilmesi ve geliştirilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Veriler

İşlenen kişisel veriler arasında kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, finansal bilgiler ve web sitesi kullanım bilgileriniz yer alabilir. Bu veriler, sunduğumuz hizmetlere göre değişiklik gösterebilir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, web sitemiz üzerinden yapılan işlemler, form doldurma, e-posta, telefon veya fiziki yollarla toplanmaktadır. Bu veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilir. Verileriniz üçüncü taraflarla yalnızca gerekli durumlarda ve yasal düzenlemelere uygun olarak paylaşılmaktadır.

6. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca veya ilgili yasal mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanacaktır.

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenme amacını ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silme ve yok etme taleplerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

8. İletişim

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve talepleriniz için bizimle aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden irtibata geçebilirsiniz:

SABİTDİSK BİLİŞİM HİZMETLERİ
 Adres:   Cuma, Ali Hatipoğlu Sk. No:43, 16400 İnegöl/Bursa
Telefon: 0224 532 1346
E-posta: destek@sabitdisk.com.tr